Kezdőlap
https://kozteruletfelugyelotanfolyam.hu/

Részletek a Közterület-felügyelő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiből1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A szakképesítés azonosító száma:52 861 05

Szakképesítés megnevezése: Közterület-felügyelő


2. EGYÉB ADATOK
 
A képzés megkezdésének feltételei:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek


3. PÁLYATÜKÖR

 A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás
  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör
3.1.2. 5256 Közterület-felügyelő Közterület-felügyelő

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

-       a felügyelő feladatait az önkormányzat illetékességi területén lévő közterülten, az önkormányzat intézményeinek, gazdasági szervezeteinek területén, valamint az önkormányzat tömegközlekedési feladatának ellátása során üzemeltetett tömegközlekedési eszköz szerződésszerű használatának ellenőrzése során látja el
-       szabálysértési és közigazgatási hatósági eljárást kezdeményez, helyszíni bírságot szab ki, illetve helyreállítja a közterület eredeti rendjét
A szakképesítéssel rendelkező képes:
-       hatósági intézkedést folytatni
-       védeni a közterület rendjét és tisztaságát
-       alkalmazni a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat, és egyéb jogi normákat, valamint a speciális szakmai, továbbá etikai szabályokat
-       ellenőrizni a közterület jogszerű, engedélyhez kötött használatát;
-       segíteni a hajléktalan ellátás alapfeladatait
-       közreműködni az önkormányzati vagyon védelmében, részt venni az önkormányzat közterületi rendezvényein
-       részt venni az önkormányzati tulajdonú közösségi tömegközlekedési eszközök rendeltetésszerű használatának ellenőrzésében
-       ellenőrizni az útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységet, és a súlykorlátozás szabályainak betartását
-       közreműködni az állategészségügyi és állatrendészeti feladatok ellátásában
-       ügyeleti, koordináló feladatokat ellátni a település üzemeltetésében résztvevő szervezetekkel
-       jogszabályi felhatalmazás alapján részt venni a közlekedési szabályszegők, illetve tiltott, közösségellenes magatartást tanúsítók közigazgatási helyszíni bírságolásában, illetve feljelentésében
-       részt venni a szabálysértési és közigazgatási eljárások kezdeményezésében, lefolytatásában, törvény illetve önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben lefoglalást vagy elkobzást kezdeményezni, illetve ruházat, csomag és gépjármű átvizsgálást végrehajtani
-       részt venni a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közrend és a közbiztonság védelmében
-       közreműködni a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében
-       részt venni a térfigyelő rendszerek üzemeltetésében
-       közveszély esetén a szakmai szabályok szerint intézkedni
-       segítséget nyújtani a hozzá forduló állampolgároknak, szükség esetén részt venni az alapszintű elsősegély ellátásban
-       kezelni a hírösszeköttetést biztosító eszközöket
-       közreműködni a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében
-       jogszerű intézkedésével szembeni ellenállás, illetve a törvényben felsorolt veszélyhelyzetek elhárítása érdekében kényszerítő és önvédelmi eszközt alkalmazni
-       a jogszabályokban meghatározott esetekben közreműködni a jármű elszállításában, illetve kerékbilincset alkalmazni


4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
  A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10392-12 Közterület-felügyelő feladatai


5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az  előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

 modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
  A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymodulja
5.2.2 azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3. 10392-12 Közterület-felügyelő feladatai írásbeli
 
A szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáróvizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység:
A vizsgafeladat megnevezése:
Adott szituációs közterület-felügyelői összetett feladat
A vizsgafeladat ismertetése:
Felvilágosítás adása, intézkedés végrehajtása, (térfelügyeleti) megfigyelés, kapcsolódó mérések elvégzése, szabálytalanságok tényének rögzítése és a szükséges intézkedések megtétele, okmányok kitöltése, konfliktuskezelés, az önvédelmi fogások, rendszeresített támadáselhárító és kényszerítő eszközök alkalmazásának bemutatása.
A vizsgafeladat időtartama: 75 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 75%

Központi írásbeli vizsgatevékenység -
A vizsgafeladat megnevezése: -
A vizsgafeladat ismertetése: A közterület-felügyelet szabályozása, az alkalmazási feltételek, a közterület-felügyeleti tevékenység szakmai szabályai, a tevékenység során leggyakrabban előforduló bűncselekmények, szabálysértések, a büntető- és szabálysértési eljárás, a közterület-felügyelői intézkedés elleni panasz kivizsgálása.
A vizsgafeladat időtartama: -
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

Szóbeli vizsgatevékenység:
A vizsgafeladat megnevezése:
A közterület-felügyelő hatáskörébe tartozó szituációs feladatok értelmezése, és a hozzá kapcsolódó jogszabályi háttér ismertetése
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (ebből felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

A hatályos, teljes szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.


Részletek a Közterület-felügyelő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiből.